English

home | truuks | luxe | e-mail

TIPS


Tip 1: Rambooster, gratis en je kunt niet zonder als je weinig geheugen hebt

Tijdens het werken op je komputer loopt het werkgeheugen (RAM) al heel snel vol,
zodat de programma's steeds trager werken.
Met een simpel programma als Paint - nou ja simpel, het is toch behoorlijk handig -
kan je komputer al zo traag als een slak raken. Open maar eens een jpegje van een paar megabytes,
en probeer het maar eens te bewerken. Dan besef je opeens weer, dat die uit een miljoenen bytes bestaat...

Downloadt Rambooster
van een aardige Fin, Jali Pajula, om hierin verbetering te brengen.
Dit programma is gratis en houdt je werkgeheugen zo leeg mogelijk.
Het zorgt ervoor dat je komputer vlot blijft draaien. Het programma is heel klein gehouden
om je komputer zo min mogelijk te belasten.
De enige tegenprestatie die Jali van je vraagt is een briefkaartje te sturen van je woonplaats.
Z'n adres staat in de Help van Rambooster.
Bezoek z'n webpagina eens voor interessante verdere informatie.

N.B. Zorg er wel voor, dat je in "Edit" en dan "Preferences" het programma precies vertelt wat jij wilt:
dit is het hart van Rambooster, hier geef je aan HOE Rambooster op de achtergrond
je RAM in de gaten moet houden.
De handleiding hierbij is "Help - FAQ and Help - Contents - Help for Options"
De schuifmeter bij "Memory control" is er alleen om à la minuut geheugen vrij te maken.

up

Tip 2: de bios, maak er een uitdraai van

(let op: dit mikt HEEL nauw, je kunt je komputer verknallen als je fouten maakt...)

-zet je printer aan
-(de printer moet zijn geïnstalleerd in Windows inklusief msdos-drivers)
-zet je komputer aan en druk tijdens het opstarten op de toets DELETE
-nu ben je in het keuzemenu van de bios: basic input output system.
-kies NIET! de keuzemogelijkheden met de naam 'Load (...) Defaults'
 (bijv. 'Load Fail-Safe Defaults' of 'Load Optimized Defaults')
-kies met ENTER elke andere keuzemogelijkheid en maak telkens van elk
 scherm een schermafdruk (door te drukken op SHIFT en PRINT SCREEN)
Nu heb je een uitdraai van je bios.
Die uitdraai heb je nodig om onstane fouten te herstellen of om
de bios kompleet te herstellen wanneer de bios-batterij leeg is geraakt.
Bij fouten in de bios start Windows soms niet op!
Die treden soms spontaan op. Maf, maar wapen jezelf er dus tegen.

P.S. Ga steeds met ESCAPE uit elk scherm en ga ten slotte de bios uit
'Without Saving'. (Zet er morgenavond eens een wachtwoord op, voor het geval
dat je lollige broer je voor is...)
P.P.S.S. Als je printer niet reageert, installeer 'm dan ook voor dos.

up

Tip 3: MS-DOS, instellingen voor programma's en dos-spellen

Deze tip is bruikbaar in de volgende gevallen:
-(dos)programma's die in Windows95 wel werken, maar niet in Windows98;
-(dos)programma's die veel konventioneel geheugen nodig hebben (ca. 622Kb of meer);
-(dos)programma's die in MS-DOS-modus geen geluid geven;
-(dos)programma's waarbij de cdrom-speler in MS-DOS-modus niet werkt.

Wat te doen? Hier is Ruuds tienstappenplan:

(maak eerst reservekopieën van de bestanden autoexec.bat, config.sys en dosstart.bat)

1-maak een SNELKOPPELING naar het bewuste (dos)programma
2-rechtsklik op deze snelkoppeling en kies EIGENSCHAPPEN
3-klik op het tabblad PROGRAMMA
4-klik op de knop GEAVANCEERD
5-vink MS-DOS-modus aan
6-kies voor Nieuwe MS-DOS-configuratie opgeven
7-zet in het venster 'CONFIG.SYS voor MS-DOS-modus'
   de hieronder in hoofdletters vermelde regels
   in exakt dezelfde volgorde:
DOS=HIGH,UMB
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS
DEVICEHIGH=C:\CDROM\AOATAPI.SYS /D:IDECD000 /Q
  (* dit is een opdracht voor de cdrom-speler. Deze opdracht verschilt per cdrom-speler.
  Je vindt de hierop lijkende opdracht in het bestand config.sys.)
  Pas deze regel aan indien nodig. Wijzig config.sys niet.
INSTALLHIGH=C:\WINDOWS\COMMAND\MSCDEX.EXE /D:IDECD000
  (* ook deze opdracht is voor de cdrom-speler. Verschilt per cdrom-speler.
  Je vindt de hierop lijkende opdracht in autoexec.bat, of ook in dosstart.bat.)
  Pas de regel zo nodig aan. Wijzig autoexec.bat of dosstart.bat niet.
DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\DBLBUFF.SYS
DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS
INSTALLHIGH=C:\MOUSE.COM
  (dit laadt de muis. De opdracht voor jouw muis staat in dosstart.bat,
  als die tenminste voor dos is geinstalleerd).
  Pas deze regel eventueel aan. Wijzig dosstart.bat niet.
  (Ik heb het programma mouse.com gekozen, omdat het maar 20Kb klein is.
  Als je het vindt op internet, zet 't dan in C:\. E-mail me als je het wilt hebben.

* Als deze cdrom-opdrachten NIET in jouw bestanden staan,
  dan dien je de cdrom-speler onder MS-DOS te installeren.
  Er hoort hiertoe een diskette of cdrom te zijn geleverd bij de cdrom-speler.
  Daarna staan de opdrachten er wel.


8-zet in het venster 'AUTOEXEC.BAT voor MS-DOS-modus'
   de hieronder in hoofdletters vermelde regels:
SET TMP=C:\WINDOWS\TEMP
SET TEMP=C:\WINDOWS\TEMP
SET BLASTER=A220 I5 D1 T4
  (** dit is een opdracht voor je geluidskaart. Verschilt per kaart.
  Je vindt de hierop lijkende opdracht in autoexec.bat.)
  Pas deze regel aan indien nodig. Wijzig autoexec.bat niet.
SET SOUND16=C:\OPTI931
  (** sommige geluidskaarten hebben geen, sommige hebben één of meer regels met set-opdrachten.
  Deze extra set-opdracht is van een opti-geluidskaart.
  Verschilt per geluidskaart. De hierop lijkende opdracht staat in autoexec.bat.)
  Pas deze regel aan indien nodig. Wijzig autoexec.bat niet.
  Deze extra regel is niet altijd aanwezig en dan dus niet nodig.
C:\PROGRA~1\PCA750AF\OPL3SAX\SETUPSA.EXE /S
  (** dit is ook een opdracht voor de geluidskaart.
  Deze is van een Philips Yamaha geluidskaart. Klasse trouwens.
  Je vindt de hierop lijkende opdracht in 't bestand dosstart.bat.)
  Pas deze regel aan indien nodig. Wijzig dosstart.bat niet.

** Als bovenstaande geluidskaart-opdrachten NIET op jouw komputer staan,
    dan dien je jouw geluidskaart alsnog voor DOS te installeren.
    Je vindt de dos-setup voor de geluidskaart in een map dos/win31 van de geluidskaart-cdrom.
    De leverancier had dit moeten doen, vind ik. Dit hoort namelijk bij een pc.


9-ten slotte:
  verander de namen van de bestanden Dblspace.bin en of Drvspace.bin
  in bijvoorbeeld NiksDblspace.bin en NiksDrvspace.bin.
  Let op, deze bestanden staan soms dubbel op je schijf.
  Deze bestanden worden anders door Windows98
  geladen als naar DOS wordt overgegaan, en VRETEN geheugen.
  Als je je schijf hebt gecomprimeerd met Drivespace, dan heb je een probleem:
  al het bovenstaande gaat dan waarschijnlijk NIET op...
  verander de bestanden dan nog niet, maar decomprimeer je harde schijf eerst!

10-klik nu op OK en dan op de volgende OK.

Nu is de snelkoppeling klaar voor gebruik.
Nu draait je programma, heb je geluid, werkt de cdrom... veel plezier!

P.S. Het kan gebeuren, dat je komputer niet normaal reageert
als de opdrachtregels in autoexec.bat en config.sys zijn toegevoegd
door je eventuele dos-installatie van je cdrom. (Trage werking Windows Verkenner.)
Zet daarom de kopieën van autoexec.bat en config.sys weer terug in c:\
Daarna reageert je komputer weer normaal. De config.sys en autoexec.bat
in de snelkoppeling kun je intakt laten: die geven nooit problemen.

P.P.S. Soms gebeurt het volgende: je speelt een dosspel en beëindigt het.
Daarna start Windows opnieuw op... maar het msdos-programma start weer op i.p.v. Windows.
Zoals zoveel programma's maakt ook Windows wel eens een fout.

Hier is de oplossing:
(je moet natuurlijk wel kopieën hebben gemaakt zoals hierboven beschreven)
- start Windows opnieuw op
- druk een paar seconden op F8 als onderin het scherm staat 'Verifying DMI Pool Data'
- in het menu kies je: Alleen MS-DOS-prompt in veilige modus
- tik dit in: copy c:\autoexec.001 c:\autoexec.bat en druk op enter *
- tik dit in: copy c:\config.001 c:\config.sys en druk op enter *
- start Windows opnieuw op

* Als je de kopieën bent vergeten te maken:
- tik dan in: copy c:\autoexec.wos c:\autoexec.bat
- tik dan in: copy c:\config.wos c:\config.sys

Je vraagt je misschien af waarom ik alles zo uitgebreid uitleg in deze tien punten.
De reden is: ik heb deze informatie overal vandaan moeten plukken en ben die nooit eens ergens overzichtelijk tegengekomen
.
Een kommando hier, een opmerking daar, een link hier, een tip daar. Ik denk dat sommige wizzkids slecht schrijven.
Net als ik misschien. Maar met deze aanpassingen kan ik tenminste, bijvoorbeeld, "Stargunner" spelen (download hier of hier)
(van Apogee 3d Realms; mijn komplimenten voor dit leuke spel!) en veel andere dos programma's waar Windows98 moeite mee heeft.
Een ander leuk spel is "Breakmachine" van Frederic Peschanski.
Hele databases zijn opnieuw ingevoerd, nadat mensen van Windows 95 overgingen op Windows 98 en bijv. hun database-programma weigerde.
Deze tip had weken werk kunnen schelen.

up

Tip 4: MS-DOS, nog meer instellingen

Het volgende is niet noodzakelijk in snelkoppelingen naar dos-spellen.

Als aanvulling volgt hier de opdracht om je toetsenbord hoog te laden,
zodat het konventionele geheugen zo groot mogelijk blijft.
De helpfunktie in de map Oldmsdos van de windows-cdrom doet anders vermoeden,
nl. de opdracht install in config.sys.
Het moet echter gebeuren in autoexec.bat met de volgende opdracht:
LOADHIGH C:\WINDOWS\COMMAND\KEYB NL,437,C:\WINDOWS\COMMAND\KEYBOARD.SYS

Let wel: het vermelde nl,437, na het woord keyb zal bij jouw toetsenbord anders zijn.
Pas dit dus aan met wat in jouw huidige autoexec.bat staat na het woord keyb (meestal us,,).

Dit hoog laden van het toetsenbord is natuurlijk niet echt nodig.
Het is meer voor luitjes die tekstverwerken, en daarbij superveel konventioneel geheugen willen hebben.
De kode nl,437 is overigens voor een toetsenbord met de volledige set Nederlandse leestekens.
Zie je niet veel meer, maar werkt perfekt, net als Wordperfect 5.1. Daarover later meer.

2
Verder kan je in autoexec.bat ook nog de opdracht mode con codepage prepare,
en de opdracht mode con codepage select hoog laden.
Gewoon beide opdrachten beginnen met: loadhigh mode con etc.

3
Ten slotte kan je in config.sys de opdracht met daarin display.sys - als die er is -
vooraf laten gaan door devicehigh=
Dan is echt het hele boeltje voor mekaar...

Nou, veel geluk ermee. Nog meer tips? Ja.

up

Tip 5: Norton AntiVirus

Als je Norton AntiVirus (hierna te noemen NAV) hebt gekocht
- als er één industrie is die je moet steunen door programma's legaal aan te schaffen is het de antivirusindustrie -
dan heb ik nog wat tips.

1
Wanneer je d.m.v. control-alt-delete NAV kompleet hebt uitgeschakeld (bij mij drie bestanden),
dan loop je tegen het probleem aan, dat Windows niet meer wil afsluiten.
Een oplossing is dit: kies voor De komputer opnieuw opstarten. Nu sluit windows wèl af.
Tijdens het opnieuw opstarten kun je botweg de uitknop indrukken, of heel netjes:
de F8-toets indrukken en in het Opstartmenu kiezen voor 6: "Alleen MS-DOS-prompt in veilige modus".
Druk dan de uitknop in.

(Waarom NAV d.m.v. control-alt-delete uitschakelen?
Aan te raden als je een cd gaat branden, of als je processor niet al te snel is
en je er toch een heavy spel op wilt spelen.
Norton vergt nogal veel van je komputer, waardoor bepaalde spellen of programma's
soms nèt niet soepel genoeg draaien.)

Nooit NAV uitschakelen als je bent verbonden met het internet!
Altijd éérst de netwerkkabel of de kabel van het modem eruit halen!

Start je komputer eerst opnieuw op, als je na het uitschakelen van NAV toch wilt internetten.
NAV werkt namelijk pas volledig na deze herstart van Windows. Anders ben je niet voldoende beveiligd.

2
Wanneer je in de "Opties" in NAV het rijtje "Uitgesloten Items" hebt verwijderd,
en er dus geen programma's zijn die niet worden gekontroleerd op virussen,
dan kan de volgende fout optreden:
tijdens het opstarten van de komputer kan NAV niet een gewenste dos-virusscan uitvoeren.
Dit probleem verhelp je door in Uitgesloten Items minimaal één bestand te vermelden.
Gebruik hiervoor de knop Nieuw. Je kunt gewoon een miniem eigen of gekozen bestandje gebruiken.
Maak of kies bijv. een txt-bestand en verander de extensie "txt" in "exe".

3
Heb je Norton op meerdere komputers geïnstalleerd, dan kun je de nieuwste virusdefinities ook offline installeren,
dus zonder internetverbinding. Ook handig als je Windows opnieuw hebt geïnstalleerd.
Je kunt de nieuwste virusdefinities namelijk "handmatig" ophalen van de Norton site.
Het is een bestand van ca. 3,5MB dat je eerst moet downloaden, daarna moet je erop dubbelklikken.
Dit is het adres: http://securityresponse.symantec.com/avcenter/download/pages/DU-N95.html
Kies het bestand dat direkt onder de gele balk staat die op jouw situatie van toepassing is.
(Het verschil is dit: "Live Update" voegt alleen de nieuwere virusdefinities toe - elke keer wordt dus
 een klein bestand gedownload - terwijl het handmatig te downloaden bestand steeds groter wordt.)

4
Als je met Norton een bestand scant op virussen (bijv. als je mp3-tjes hebt gedownload),
dan wordt in sommige versies van Norton dat scanvenster op de achtergrond uitgevoerd.
Het programma staat wel te knipperen op de taakbalk, maar je ziet het niet werken.
Niet zo handig als je eerst het scanresultaat wilt zien voor je verder gaat met dat bestand. Dat kan beter.

Maak eerst een kopie van je register (zie Tip 15).

Je kunt het scanvenster als volgt naar de voorgrond krijgen, of, zoals de Amerikanen het zo treffend zeggen,
have the application window grabbing the focus:
-klik op Start - Uitvoeren en tik: regedit
-klik OK
-ga naar HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
-klik op Desktop
-rechtsklik op ForegroundLockTimeout
-kies Wijzigen
-tik nu het cijfer 0
-klik op OK
-sluit het venster

up

Tip 6: Cacheman

Het gratis programma CacheMan is een goede keus om de cache-instellingen te laten instellen.
Ook is dit programma nuttig voor komputers met veel intern geheugen.
(Meer dan zo'n 512MB RAM wil nogal eens meer problemen geven dan voorkomen.)
Cacheman is te vinden op http://www.outertech.com

up

Tip 7: sneltoets control enter, zet http://www. vóór en .com àchter een naam

Vaak zie je mensen een volledig WEB-adres intikken, bijv. http://www.google.com
Hoeft niet.
Tik alleen maar het woord Google.
Daarna druk je Ctrl en Enter gelijktijdig in.

up

Tip 8a: Internet Explorer, je eigen knop naar jouw favoriete site

Naast het adresveld van Internet Explorer zie je de knoppen "Ga naar" en "Koppelingen".
Rechtsklik met je muis in het 'grijze' veld daarboven en kies daar niét "De werkbalken vergrendelen".
Ga met je muispijl tussen "Ga naar" en "Koppelingen" en sleep "Koppelingen" vijf centimeter naar links.
Nu wordt rechts van "Koppelingen" een knop zichtbaar.
Deze knop is een snelkoppeling naar het bovenste internetadres in "Favorieten" - "Koppelingen".

Ga naar het internet-adres wat jij graag met één druk op de knop zou willen hebben.
Wanneer dit adres op je scherm is, kies dan in Favorieten voor Toevoegen aan Favorieten,
klik op Koppelingen, klik op OK.

Ga nu naar Favorieten, en dan Favorieten Indelen. Klik op Koppelingen, klik op het gewenste internet-adres
en sleep het omhoog tot vlak onder Koppelingen. Nu staat dit adres direkt naast de knop Koppelingen.

Tip 8b: Internet Explorer, met Koppelingen bovenaan

Als je het nu helemaal superhandig wil hebben... doe dan wat mijn vrouw Ria heeft bedacht:
rechtsklik op "Koppelingen" en sleep "Koppelingen" een centimeter omhoog en meer naar links.
(Rechtsklik eerst in het bovenste grijze veld en haal het eventuele vinkje weg bij "De werkbalken vergrendelen".)
Zo heb je je eigen Koppelingen bovenaan je Internet Explorer-venster.

up

Tip 9: Computing Net, gratis komputerhulp via internet

Als je met een probleem zit, en je komt er niet uit, ga dan naar
http://computing.net en kies voor Support Forums (linker kolom boven).
Kies daarna voor jouw Windowsversie.

Je kunt jouw probleem in het supportforum zetten en in no time krijg je antwoord. Dat doe je zo:

-rechts kun je het onderwerp* en je probleem intikken
-in "Message" geef je de beschrijving van jouw probleem
-klik aan welke kategorie het is
-Klik op Ask
-je moet nog je wel even registreren, maar dat gaat eenvoudig.

Nu staat jouw bericht in het supportforum en kan iedereen reageren met goede raad.

Wanneer je computing.net later bezoekt, klik dan op "My Home" (linksboven).
Klik nu op Message List. Klik rechts daarvan op het mapje onder "Status" en lees de reakties.

Je kunt ook in het Search-veld bovenaan de pagina een trefwoord van je probleem invoeren.
Is vaak even doeltreffend.

* kies als onderwerp heel konkreet jouw probleem in een notedop,
en niet een loze kreet als 'help' of 'error'.

up

Tip 10: hardware info en Windows 98 opnieuw installeren

Wanneer je in Start - Uitvoeren intikt: hwinfo /ui
dan krijg je een overzicht van je hardware met de gebruikte drivers.
Dit kan nuttig zijn wanneer je je schijf wilt wissen en Windows opnieuw wilt installeren,
vooral als je niet zeker weet of je alle benodigde drivers op cdrom of diskette hebt.

Een voorbeeld: bij mijn komputer zat geen cdrom of diskette met drivers voor de modem.
Hwinfo /ui gaf precies aan welke bestanden door dit modem werden gebruikt, inklusief *.inf bestanden.
Deze bestanden, 16 stuks, heb ik naar mijn tweede schijf gekopieerd, waarna herinstallatie probleemloos verliep.
Of gewoon naar diskettes kopiëren natuurlijk, als je geen tweede harde schijf hebt. Wat ik je wel aanraad.

up

Tip 11: internetten en ZoneAlarm, veilig internetten met de gratis firewall ZoneAlarm

Internetten kan echt niet veilig zonder een goede bescherming als een firewall.
ZoneAlarm is een firewall, een beveiliging tegen hackers. Het is een goed programma en... gratis.
Via deze link kun je ZoneAlarm downloaden.

up

Tip 12: fdisk en een nieuwe harde schijf, een harde schijf installeren en bewerken met fdisk

Stel, je wilt een nieuwe, grotere harde schijf in je komputer zetten. Bijvoorbeeld 20 GB. Hoe doe je dat.

Mag ik beginnen met deze tip. Laat je oude harde schijf zitten als c-schijf.
Installeer de nieuwe schijf als d-schijf. Dat is om de volgende redenen verstandig:
- de kleinere c-schijf is snel gekontroleerd met scandisk bij een eventuele crash;
- de komplete c-schijf is als backup of (beter) image op de d-schijf te zetten (andersom lukt dat niet);
- wanneer er iets fout gaat (door virus of stommiteit) zet je binnen de kortste keren
   je komplete c-schijf, inklusief Windows en alle programma's, weer foutloos terug vanuit de d-schijf.

Nog beter is: koop twee harde schijven en gebruik de tweede om er een kopie (backup of image) van de
c-schijf (de hoofdschijf) op te zetten.

De tweede harde schijf installeer je als volgt:
- zet de jumper van de bestaande harde schijf op 'master' of 'master with slave'
- zet de jumper van de nieuwe op 'slave', schroef ze vast in je komputer en bevestig de kabels
- let op dat ze niet te dicht bij elkaar zitten; ze worden dan snel te heet (minstens drie centimeter vrije ruimte)
- zet de komputer aan en vermeld de harde schijf in de bios (sommige biossen doen dit automatisch)
- in de bios kom je door op Del te drukken tijdens het opstarten (tenzij jouw komputer anders aangeeft)
- ga in het menu IDE HDD Auto Detection, druk 1xEsc en kies voor Y(es) bij "Select Primary SLAVE"
- ga uit dit menu met Escape (soms meerdere keren indrukken)
- kies voor Save & Exit Setup en kies Y(es)
- start de komputer op in ms-dos (door op F8 te drukken tijdens opstarten en te kiezen voor MS-DOS-prompt)
- tik in FDISK
- beantwoord de vraag i.v.m. ondersteuning voor harde schijven met J(a)
- in het menu dat verschijnt, kies je voor 5. "Andere vaste schijf kiezen"
- kies dan schijf 2
- kies 1. DOS-partitie of logisch station maken
- kies 1. Primaire dos partitie maken (nu volgt een integriteitskontrole)
- op de vraag "Wilt u de grootst mogelijke omvang voor een primaire dos-partitie gebruiken?"
  antwoord je NEE (als je de nieuwe schijf in meerdere partities wilt verdelen, wat ik je aanraad *)
- (nu volgt weer een integriteitskontrole)
- "geef de partitiegrootte op in MB etc. voor de primaire dospartitie" (doe maximaal 8 GB ofwel 8000 MB*)
- als dit klaar is druk je op escape
- kies 1. "Dos-partitie of logisch station maken"
- kies 2. "Uitgebreide Dos-partitie maken" (er volgt een integriteitskontrole)
- "geef partitiegrootte op in MB etc. om een uitgebreide dos-partitie te maken": let op,
  hier geef je het restant van de harde schijfruimte op (staat als voorstel al ingevuld)
- druk op escape
- (volgt weer een integriteitskontrole)
- fdisk gaat nu automatisch over op "Logisch station maken in uitgebreide Dos-partitie"
- bij "geef grootte op in MB etc." geef je als grootte 8 GB ofwel 8000 MB in
- (er volgt weer een integriteitskontrole)
- nu volgt net zolang de vraag "geef grootte in MB etc." tot de schijf volledig is ingedeeld
- blijf deze vraag met 8000 MB beantwoorden tot het restant ook is ingevuld
- nu diverse keren Esc indrukken (drie keer), en de komputer opnieuw opstarten
- na de herstart (in dos) moeten alle gemaakte partities eerst worden geformatteerd:
  tik in FORMAT D: Als dat klaar is FORMAT E: etc. tot alle partities zijn gedaan
- vanzelfsprekend beslist NIET DE C-SCHIJF formatteren

* oudere komputers kunnen schijven die groter zijn dan 8 GB vaak niet herkennen,
   dan moét je partities van maximaal 8 GB maken

Als je na het opstarten de foutmelding "no rom basic system halted" krijgt, dan ben je vergeten om
"aktieve partitie kiezen" in Fdisk te doen (geldt alleen voor de c-schijf).

up

Tip 13: het register, maak er snel een kopie van met eru.exe (of met eruNT.exe voor Windows XP of 2000)

Je hebt het misschien nog niet meegemaakt, maar soms raakt een bestand beschadigd.
Geen nood, meestal maakt Windows daar melding van en kun je het bestand gewoon
vanaf de cdrom kopiëren naar de harde schijf.

Dit gaat echter niet op voor het registerbestanden van Windows.

De registerbestanden veranderen namelijk regelmatig, o.a. door het installeren van programma's,
en zijn van het grootste belang voor de werking van Windows. Bij beschadiging ben je ARM.
Dan doet je komputer niet veel meer, en is het uithuilen en opnieuw Windows installeren,
want Windows maakt helaas niet regelmatig een 'verse' kopie van het register. Dat moet jij doen.
(Je kunt hopen dat er niets fout gaat, maar het is me toch onlangs gebeurd op mijn werk:
 veel installatiewerk door de systeembeheerders floep weg, en geen recente kopie van het register.)

Hoe doe je dat, een kopie van het register maken?

Hiervoor gebruik je het programma eru.exe van Microsoft (of erunt.exe voor Windows XP, 2000 en NT).
Eru betekent: Emergency Recovery Utility.
Eru.exe staat op de Windows 95-cdrom in de map other\misc\eru.
Je kunt eru.exe downloaden vanaf de Microsoft site. Bijna onderaan op die pagina staat Eruzip.exe,
download het en dubbelklik erop om het uit te pakken.

Erunt.exe is niet van Microsoft maar van Lars Hederer. Je kunt erunt.exe hier downloaden.

Kopieer de uitgepakte bestanden naar een nieuwe map, bijv. c:\program files\eru. (Geen installer nodig.)

- dubbelklik op eru.exe en kies: Other Directory en type C:\ERD\10sep04. Klik twee keer op Next.
- of dubbelklik op erunt.exe en type in het venster: c:\erd\10sep04 en klik op OK.

Doe dit regelmatig, en gebruik de datum als naam voor de kopie. Maximaal 8 tekens gebruiken.

Een beschadigd register herstellen met behulp van de kopie die eru heeft gemaakt:
- start de komputer op met een Windows 98 opstartdiskette
- ga naar de directory C:\ERD\10sep04 en tik in: Erd
- nu krijg je een keuzemenu
- gebruik de pijltoets en druk op de spatiebalk om alleen user.dat en system.dat te selekteren (geel)
- ga met de pijltoets naar Start Recovery en druk op enter. "En schóón is uw kunstgebit..."

Een beschadigd register herstellen met behulp van de kopie die eruNT heeft gemaakt:
- start de komputer op en druk meermalen op F8 (na memory testing en detecting ide drives)
- kies in het menu wat daarna komt: Veilige modus met opdrachtprompt
- ga naar de directory C:\ERD\10sep04 en tik in: Erdnt
- klik OK en dan weer OK

P.S. Maak er een gewoonte van om in Windows 98 zèlf het bestand c:\Suhdlog.dat te kopiëren,
      telkens als je eru.exe gebruikt. Ook dit is een onmisbaar en onvervangbaar bestand.
      (In de tijd dat eru.exe is bedacht stond dit bestand nog niet in Windows.)
      Doe dit met de Windows Verkenner; gewoon kopiëren naar je c:\ERD\datum-map.
      Als suhdlog.dat ooit beschadigd raakt: zèlf kopiëren naar c:\ (eru doet dit niet).

up

Tip 14: zoeken van bestanden die ingepakt zijn in zip- of cab-files

Deze tip geldt alleen voor Windows 98. In XP werkt dit niet. Stupid XP.

Soms heb je een bestand nodig en kan je het niet vinden, omdat het is ingepakt,
bijvoorbeeld het bestand User.exe op de cdrom Windows 98.

Klik op Start - Zoeken - Bestanden of mappen, (of Windowstoets+F), en doe als volgt:
in het veld achter "Met de tekst" tik je de EXAKTE naam van het gewenste bestand, in dit geval User.exe

Windows zoekt nu in alle bestanden of de naam User.exe erin voorkomt.
Nu zul je zien, dat de naam user.exe in diverse bestanden voorkomt,
en o.a. in mini.cab (263.855 kB) en win98_45.cab (620.939 kB).

Zo doe je dat dus... Lees het volgende, want dit voorbeeldje heb ik expres gegeven.

up

Tip 15: linke soep, dat programma Sfc.exe (system file checker) van Microsoft

Het programma sfc.exe is bedoeld om systeembestanden van Windows 98 te kontroleren.
In Windows 98 heet het dan ook in het Nederlands: "Controle Systeembestanden".

Wanneer je het programma laat werken, dan merkt het beschadigde of veranderde systeembestanden op
en biedt het je de mogelijkheid om de originele bestanden automatisch van de cdrom te laten halen en
die ook automatisch te kopiëren naar de juiste plek op de harde schijf. Handig, of...?

Het stelt ook meteen al voor, om een kopie van het oude bestand voor de zekerheid te bewaren.
Nou, doe dat maar gerust, want Sfc.exe veroorzaakt meer problemen dan het oplost...

Om maar meteen een koe van een fout te noemen: Sfc meldt vaak, dat het bestand User.exe is beschadigd.
Dat is niet waar, anders zou Windows niet kunnen opstarten en zou Sfc.exe niet eens kunnen werken...
Maar dat is nog niet alles, want wat je volgens de wet van dinges mag verwachten gebeurt:
het verkeerde bestand User.exe wordt netjes voor je terug gezet.
(Zie vorige tip: er staan op de Windows 98 cdrom namelijk twee bestanden met de naam User.exe,
het kleinste bestand is het verkeerde.)

Gevolg: no more Windows als je de volgende keer je komputer aanzet: hij kapt er volkomen mee.
Oplossing: opstarten in dos, ga naar de map c:\windows\helpdesk\sfc en kopieer User.exe naar c:\windows\system.

Niet alleen de hierboven vermelde fout wordt gemaakt: wanneer je echt alle voorstellen uitvoert,
loop je het risiko, dat je meer problemen dan oplossingen krijgt. Gewoon niet doen dus.

up

Tip 16: Outlook adresboek, weergave instellen

In het adresboek van Outlook 2000 heb ik de namen het liefst zó weergegeven: Vries de, Jan
Je kunt binnen het geopende Outlook proberen wat je wilt, maar dit krijg je niet voor elkaar.
Na vele pogingen heb ik toevallig ontdekt hoe je het voor elkaar krijgt.
- sluit Outlook... úit dat kreng
- rechtsklik op het Outlook-piktogram op het bureaublad
- kies eigenschappen
- in het tekstveld: klik op Outlook-adresboek
- klik op de knop eigenschappen
- kies: Achternaam, voornaam (Smit, Jan)
- klik op Sluiten en daarna op OK
De 'snelkoppeling' op het bureaublad is dus de oplossing. Die is sterker dan het programma zelf.

up

Tip 17: security update Q313829, foutje van Microsoft

Als je de security update Q313829 van Microsoft hebt geïnstalleerd voor Windows 98 in de tijd, dat alleen een Engelse versie
beschikbaar was, dan zul je allerlei Engelse woorden tegenkomen in diverse snelmenu's (bijv. rechtsklikken
in een leeg scherm).
De enige oplossing is: download de Nederlandse versie, pak deze uit met Winzip en kopieer het bestand
shel95.dll naar de map c:\windows\system.
Start nu opnieuw op in ms-dos-modus en ga naar de directory c:\windows\system.
Verander nu de naam shel95.dll in shell32.dll. Dat doe je door te typen: ren shel95.dll shell32.dll

up

Tip 18: bios en setup defaults

Als je ooit eens in de verleiding komt om in de bios te gaan rommelen (in een uiterste poging om je komputer
weer in het gareel te krijgen): kies alleen voor bios defaults. De setup defaults willen nogal eens voor alleen
maar meer ellende zorgen.

up

Tip 19: van Windows 95 naar Windows 98 gegaan, en gekozen voor systeemherstelmogelijkheid?

Dan kun je aan de bestanden Winundo.dat, Winundo.ini en Winlfn.ini zien hoeveel megabytes je verspilt.
Dit zijn de bestanden met de gegevens om Windows 95 weer terug te kunnen zetten.
Haal ze gerust weg, als je niet van plan bent om Windows 95 weer terug te zetten.
Ik raad je trouwens aan om Windows 95 te laten staan op je oude komputer, want somige spellen zullen niet goed
werken in Windows 98. Je zult dan in MS-DOS moeten werken. En in XP kan je het helemaal vergeten!

up

Tip 20: Windows 95 installeren om bijv. een dosspel te spelen, en tegen problemen aanlopen

Dat zal niet altijd lukken als je de harde schijf hebt geformatteerd. Sommige Windows 95 versies
hebben een bootable harde schijf nodig.
Dat doe je zo: start op met een (Windows) opstart-diskette. Tik, nadat de komputer is opgestart:
sys c:
Nu lukt het installeren van Windows 95 wel.

Het lukt ook niet, als er eerst Windows 98 met FAT 32 op stond.
Je hebt dan fdisk van de Windows 95 opstartdiskette nodig (niét die van de Windows 98 opstartdiskette).
Eerst verwijder je partitie of logisch station. Herstart. Daarna maak je partitie of logisch station.
Nu kan je Windows 95 wel installeren (eerst formatteren natuurlijk).
En als het NTFS heeft gehad, moet je kiezen voor NON-DOS Partition verwijderen.

up

Tip 21: Windows Update, heb er invloed op

Je kunt invloed hebben op de Windows Update site.

Ga naar de Windows Update site and kies de knop "Aangepast".

Ga daarna één voor één elke update na of die echt nodig is. Dit door op de + te klikken
van elke update, en door vervolgens te klikken op „Details...”

Je zult er verbaasd over zijn, hoeveel updates er zijn, die alleen nodig zijn voor situaties
die normaal gesproken niet voorkomen in jouw geval.
Dat zijn de volgende: „een geverifieerde interne (of lokale) kwaadwillende gebruiker”, en
„een geverifieerde externe kwaadwillende gebruiker”
oftewel: mensen die jouw inlogwachtwoord hebben en uit zijn op rottigheid.

De updates die wèl van toepassing zijn, hebben bij de details dit staan:
„een ongeverifieerde externe kwaadwillende gebruiker” of „een kwaadwillende gebruiker”.

Na het selekteren van de gewenste updates (een tijdrovend klusje, maar wel nuttig)
raad ik je aan om bij elke update die niet nodig „Deze update niet meer weergeven” aan te vinken.
(Is later weer op te heffen, als je twijfelt.)

Klik nu op de knop „Updates weergeven en installeren”.
Een prima nieuwe service van Microsoft; zelfs wordt bijgehouden wat je zoal hebt gedownload
aan updates, zodat je een volgende keer geen dubbele update downloadt.

up

Tip 22: Windows XP geeft een foutmelding: unmountable_boot_volume

Als je niet de originele Windows XP cdrom hebt, dan heb je een probleem.
Je moet namelijk met de cdrom opstarten en dan typen: chkdsk /r
om te proberen de opstartfout te herstellen.

Toch is er een andere manier om het probleem op te lossen.
Ga naar Microsoft om de Opstartdiskettes van Windows XP Setup te downloaden.
Dit is een bestand van ca. 4,4MB; als je erop dubbelklikt, worden zes diskettes gevuld met gegevens.

Als je met deze diskettes opstart, dan kun je bovenvermeld probleem oplossen door
na het opstarten te typen: chkdsk /r

(Geef mij maar Windows 98, Windows XP is wel mooi, maar lastig.
Of, zoals m'n zwager Hendrik zegt: XP? Xtended Problems!)

Ik heb op elke PC die ik installeer éérst Windows 98 staan. Vervolgens start in Windows 98
en installeer dan XP of 2000 er extra bij.
Bij problemen kun je altijd fouten herstellen, door in Windows 98 op te starten.
Wel ervoor zorgen, dat je FAT32 kiest bij het installeren van XP of 2000.

up

Tip 23: Verifying DMI Pool Data ....... en verder gebeurt er niets

Een ernstig probleem treedt soms op bij het opstarten van de komputer.
De vermeldingen op het scherm gaan niet verder dan "Verifying DMI Pool Data ......."
Je kunt nog wel opstarten met een opstartdiskette, maar de harde schijf is verder onbruikbaar,
ook als je er Windows op installeert. Na de eerste herstart tijdens het installeren komt namelijk weer
het zelfde "Verifying DMI Pool Data" weer in beeld en gebeurt er verder weer niets.

Er worden allerlei oplossingen geboden op het internet, maar geen van alle hebben mij ooit geholpen.

Voor zover ik het begrijp, is dit probleem alleen te verhelpen met de harde schijf die in de komputer zat
op het moment dat het probleem er nog niet was.
Op de een of andere manier is alleen DIE schijf voorzien van de gegevens die tijdens dit
"verifying DMI pool data"-proces worden gezocht.
Een nieuwe schijf erin doen helpt niet, je zult de 'originele' schijf moeten zien te vinden.

up

Tip 24: SequoiaView, een zeldzaam goede Nederlandse uitvinding om je harde schijf in beeld te brengen

SequoiaView is gratis, en je weet het, gratis is goed!
SequoiaView toont je harde schijf met alle mappen en bestanden in één oogopslag.
Je ziet een weergave van alle mappen en bestanden in de vorm van (gekleurde) kussentjes.
Ga je er met de muis over, dan wordt de betreffende hoofdmap geel omlijnd
en verschijnt de naam van het bestand met het volledige pad
bij elk kussentje dat je met de muis aanwijst.
Zo zie je aan grote kussentjes welke bestanden veel ruimte in beslag nemen.

De perfekte manier om eens even flink opruiming te houden op je harde schijf. Download SequoiaView hier.

Very very handig, komplimenten aan de luitjes van de technische universiteit eindhoven,
Mark Bruls, Johan Geerlings, Frank van Ham, Kees Huizing, Elisabeth Melby, Huub van de Wetering en Jarke J. van Wijk.

De eerste keer dat je SequoiaView opstart, wordt alleen de map van SequoiaView getoond.
Gewoon even omhoog bladeren met SequoiaViews ingebouwde verkenner.
Wil je de kussentjes in kleur: klik op View, Colors, en vink Enable Colorscheme aan.

up

Tip 25: Windows XP Professional sluit niet af, bezig met afsluiten... en verder gebeurt er niets

Een tip die bij mij direkt resultaat gaf, was een deel van een tip van de site van James A. Eshelman.
Start - Instellingen - Configuratiescherm - Gebruikersaccounts - De manier waarop gebruikers zich aan- en afmelden wijzigen.
Haal het vinkje weg bij "Het welkomstvenster gebruiken".
Nu komt echter het vreemde: klik niet op 'opties toepassen', maar op de X rechtsboven.
Dit was de oplossing van het afsluitpobleem. Het welkomstvenster is het zelfde gebleven, maar XP sluit weer normaal af.

up

Tip 26: in Software verschijnt de lijst met programma's erg traag

Wanneer in Software de lijst met programma's pas na erg lange tijd verschijnt, is hier de mogelijke oorzaak
en de oplossing.

Oorzaak: Waarschijnlijk heb je in de map Windows de Windows Update-mappen (beginnen met een $) verwijderd.
Windows zoekt naar deze mappen tijdens het samenstellen van de lijst met programma's in Software.

Oplossing: ga in de register-editor (Start - Uitvoeren - tik: Regedit - klik OK) naar
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
en verwijder alle sleutels die beginnen met KB. (Sleutels zien eruit als een map. Zie het plaatje hieronder.)

software opent langzaam

Sluit het register daarna door op de X rechtsboven te klikken.

Als Windows een tijd lang zonder problemen werkt, dan kun je gerust de genoemde update-mappen in de map Windows
en de genoemde sleutels in het register verwijderen. Die mappen zijn er alleen om de diverse updates weer ongedaan
te kunnen maken als ze problemen veroorzaken.

up

Tip 27: de lijst met programma's in Start - Programma's verschijnt erg traag

Ga het register in (Start - Uitvoeren - tik: Regedit - klik OK) en ga naar
HKEY_CURRENT_USER\Control panel\Desktop.
Rechtsklik op MenuShowDelay - Wijzigen - tik: 0
(het cijfer nul dus). Klik OK.
Sluit het register door op de X rechtsboven te klikken.

(Het register hoort er als volgt uit te zien:)

MenuShowDelay menu Start Programma's

up

Tip 28: herstellen van de optie „tekstdokument” in rechtsklikmenu - nieuw

Wanneer je in een map of op je bureaublad rechtsklikt en in het dan volgende menu kiest voor „Nieuw”,
dan is één van de keuzemogelijkheden „Tekstdokument".

Vraag me niet hoe het kan - ik denk dat Office 2007 dit veroorzaakt - maar die optie kan opeens weg zijn.
Hier volgt hoe je deze keuzemogelijkheid weer kunt maken.

Ga in het register (Start - Uitvoeren - tik: Regedit - klik OK) en ga naar
HKEY_CLASSES_ROOT en vervolgens naar de sleutel .txt

Als die sleutel er niet is (in mijn geval was die weg, heeft vast dat stomme Office 2007 gedaan...)
maak dan zelf die sleutel:
rechtsklik op HKEY_CLASSES_ROOT - kies Nieuw - Sleutel
rechtsklik op deze nieuwe sleutel, kies Naam wijzigen en geef hem de naam .txt (de punt niet vergeten)

Klik op de sleutel.txt en ga naar het rechterveld.
In dit rechterveld moeten de volgende waarden met hun gegevens staan:
(Standaard)     REG_SZ   txtfile
Content Type   REG_SZ   text/plain
Als die er niet staan, rechtsklik in het rechterveld, kies Nieuw - Tekenreekswaarde en voer die twee waarden en hun gegevens in.

In de sleutel .txt moeten de volgende sub-sleutels staan met hun waarden en gegevens:
PersistentHandler
(Standaard)    REG_SZ    {5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}
(Kopieer en plak deze gegevens vanuit hier naar je register.)

ShellNew 
(Standaard)   REG_SZ   (geen waarde ingesteld)
NullFile          REG_SZ

Zorg dus, dat het register er als volgt uit komt te zien, en je optie Tekstdokument is weer terug.

nieuw tekstdocument
rechtsklikmenu nieuw
rechtsklik nieuw tekstdocument


up

up

up

up


up

Over de spelling van de Nederlandse taal die ik hanteer:
in het jaar dat ik geboren ben, 1954, ging een officiële spellingsvernieuwing in.
Die hield onder meer in, dat je woorden op twee manieren mocht schrijven, bijvoorbeeld
copiëren en kopiëren, datums en data.

Tweeënveertig jaar later besluit een groepje ouwe... nee, laat ik het anders zeggen:
met de jongste spellingsvernieuwing is dit, door de grote invloed van aartskonservatieve Belgen,
weer teruggedraaid, met uitzondering van een klein aantal woorden, zoals bijvoorbeeld kopiëren.

Reden voor deze spellings„vernieuwing” (lees: veroudering) is onder andere, dat men „duidelijkheid” wil scheppen.

De werkelijke reden is volgens mij, dat een groepje konservatievelingen weer terug wilde
naar „die goeie ouwe tijd”.

En als je naar de laatste voorstellen voor alweer een taalvernieuwing kijkt,
dan krijg je toch sterk de indruk, dat er òf een stel zielepoten met muggezifters
om de tafel zijn gaan zitten òf dat een stel korrupte uitgevers aan de gang is geweest...
(Reken maar dat die er miljoenen aan verdienen door de nodige herdrukken van schoolboeken!)

Als je naar de Duitse taal kijkt, zie je een voorbeeld van starheid in taal.
Onze taal heeft ook Duitse toestanden gehad als naamvallen en hoofdletters:
"van den aanval op onze regeering op Zondag door Duitschers" (veertiger jaren-taalgebruik).

Wat ons volk echter kompleet verschillend maakt, is dat wij de bereidwilligheid hebben
om taalveranderingen toe te staan. (Vier van die tien woorden worden nu anders geschreven.)

Belgen hebben die bereidheid niet, hoofdzakelijk vanwege de taalstrijd in België.
Dat maakt ze wat taalgebruik betreft Nederlandser dan Nederlanders.
Wat ik bedoel is, dat ze door hun taalstrijd veel fanatieker zijn op de „zuiverheid” van het taalgebruik.
Ook wel genoemd: gefrustreerd (geremd in de mogelijkheden tot ontplooiïng).

Het wordt tijd voor de Belgen om hun taalstrijd niet langer over hun grenzen heen te voeren,
maar de strijd te beperken tot België.

Dan kunnen wij Nederlanders ons rustig ontwikkelen en met onze tijd meegaan.up